Személyes adatok védelme

Tisztelt Vásárló!

Ahhoz, hogy webáruházunkban vásárolhasson, szükséges az Ön személyes adatainak kezelése. Az Ön személyes adatainak törvényes kezelése és azok biztonsága a mi prioritásunk. Engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt személyes adatainak feldolgozásól és biztosításról.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az Ön személyes adatait a webáruház üzemeltetője kezeli.

A webáruházunk üzemeltetője:

ANDREA SHOP, s.r.o.

Székhelye: Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda

Cégjegyzékszáma: 36 277 151

Adószám: 2022093601

Közösségi adószám: SK7120000019

jegyezve a Nagyszombati Járásbíróság Cégjegyzékében, Alosztály: Sro, Betétlapszám: 17761/T

Hogyan tud kapcsolatba lépni velünk?

Észrevételeit, kérdéseit és igényeit a következő elérhetőségeken várjuk:

telefonon: +36302180618

postai úton: Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, Szlovák Köztársaság

elektronikus úton - e-mail: webshop [at] andreashop.hu

Személyes adatok köre és biztonsága:

Minimalizáljuk az általunk kezelt személyes adatok körét, úgy, hogy azok elegendőek legyenek a tőlünk elvárt szolgáltatások magas színvonalú teljesítéséhez, jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez, ezáltal jogos érdekeink védelméhez. Ügyfeleink személyes adatait és azon potenciális ügyfeleink személyes adatait is kezeljük, akik hozzájárulásukat adták.

Személyes adatait a következő kategóriákban kezeljük:

Alapadatok, mint az Ön kereszt- és vezetékneve, lakcíme, vagy személyi igazolványa, amennyiben Ön vállalkozó – magánszemély (egyéni vállalkozó).

Elérhetőségi adatok, mint az Ön e-mail címe, telefonszáma vagy kapcsolattartási címe.

Regisztrációs adatok (név, jelszó) és fiókbeállítások, amennyiben a vásárlás előtt regisztrál.

Információk az Ön által megvásárolt vagy megvásárolni kívánt termékekről és szolgáltatásokról. Ilyenek például a megrendelésekből, számlákból, fizetésekből vagy a kosárból származó adatok.

Információk a webshopunk használatáról, arról, hogyan viselkedik látogatása során, milyen oldalakat olvas, milyen hivatkozásokra kattint, hogyan böngész az egyes oldalakon. Ezek az adatok tartalmazzák az Ön készülékére vonatkozó információkat (műszaki paraméterek, operációs rendszer, képernyőfelbontás, használt böngésző), az Ön készülékének IP-címére és az abból származó földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó információkat, valamint a cookie-k és hasonló technológiák révén nyert adatokat.

Hírlevelünk olvasásával kapcsolatos információk. Információk arról, hogy az üzeneteket kézbesítették-e Önnek, az üzenetek megnyitásának időpontja, hasznos volt-e a tartalom az Ön számára, az üzenetekben található hivatkozások, amelyekre rákattintott, valamint a cookie-k és hasonló technológiák révén nyert adatok.

Az e -mail és chat kommunikáció, a telefonhívások vagy az Önnel folytatott egyéb kommunikáció nyilvántartása elektronikus vagy írásos formában.

Tranzakciós adatok, mindenekelőtt a fizetésre és fizetési módokra vonatkozó információk.

Technológiai adatok és log-ok, amelyeket az információs rendszerünkben rögzítünk a weboldalunkon tett látogatások vagy a kommunikáció során. Ezek az adatok főként az Ön készülékének statikus (állandó) vagy dinamikus (ideiglenesen hozzárendelt) IP-címét, az operációs rendszerre, a használt böngészőre, a látogatás vagy kommunikáció idejére és időtartamára vonatkozó adatokat tartalmazzák.

Az üzleteinkben tett látogatásokkal kapcsolatos adatok – az üzleteinkben tett személyes látogatásairól készült videofelvételek (hang nélkül). (Információk a személyes adatok kezeléséről az üzlet nyilvánosan elérhető területeit figyelő kamerarendszereken keresztül)

Személyes adatait hatékony biztonsági technológiákkal és szervezeti intézkedésekkel védjük. Minden adat titkosított, új generációs tűzfalak által védett, és rendszeresen biztonsági mentést készítenek. Csak szakmailag képzett alkalmazottak és szakmailag ellenőrzött beszállítók férhetnek hozzájuk.

Azokról a technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekről, amelyeket digitális szolgáltatóként a Kiberbiztonsági Törvénynek megfelelően végrehajtunk, és amelyek az ISO/STN 27001 szabványon alapulnak, kérésre további tájékoztatást adunk.

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait elsősorban azért kezeljük, hogy biztosítani tudjuk a kényelemes vásárlást és a megrendelt áru kézbesítését. A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, az alábbi jogalapok alapján kezeljük:

Az érintett személy hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikkely, 1. bek., a) bekezdés):

Hírlevél küldés céljából, melyre a weboldalunkon található ív segítségével lehet feliratkozni A hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulás bármikor visszavonható.

Behavior reklám megjelenítése az Ön preferenciái és előző böngészései alapján. A cookies alkalmazásával kapcsolatos hozzájárulás bármikor visszavonható.

Fogyasztói nyereményjáték szervezése céljából, amelyeken önkéntes alapon lehet részt venni az adott feltételek teljesítését követően.

Szerződés teljesítés céljából történő adatkezelés (GDPR 6. cikkely, 1. bek., b):

Rendelés és kézbesítés céljából (adásvételi szerződések előkészítése és teljesítése)

Üzleti kommunikáció céljából, az üzleti szerződések előkészítése és teljesítése keretein belül, árurendelés és kézbesítés esetén, és az ezzel kapcsolatos információközlés esetén.

A webshopban történő regisztráció céljából, mint a saját döntés alapján megtett első lépés a szerződéskötést megelőzően, amely kényelmesebb ismételt vásárlást tesz lehetővé, továbbá áttekintést nyújt a megrendelésekről és lehetővé teszi az adatokhoz való hozzáférést és azok módosítását.

Törvényi kötelezettség alapján történő adatkezelés (GDPR 6. cikkely, 1. bek., c):

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.),

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Rendelet),

egyéb személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok.

Az érintett személyek kérvényeinek rendezése céljából, a GDPR rendelet alapján történő adatvédelmi jogérvényesítéssel kapcsolatban.

Jogos érdek alapján történő adatkezelés (GDPR 6. cikkely, 1. bek., f):

A vásárlással vagy regisztrációval kapcsolatos hírlevél küldése céljából. Hírlevélre történő feliratkozás bármikor lemondható.

Az utolsó vásárlással kapcsolatos vásárlói elégedettség felmérése céljából.

A szociális hálókon való kommunikáció céljából, összefüggésben az Ön interakciójával az általunk közölt tartalommal a közösségi oldalunkon, weboldalunkon, blogon stb.

Az üzleti partnereinkkel való kapcsolattartás céljából kapcsolattartó személyeik által. A jogos érdekünk alapja az üzleti partnerrel, ill. ügyféllel való kommunikáció szükségessége, mégpedig a kapcsolattartó személy segítségével.

Jogérvényesítés, jogvédelem és egyéb jogi eljárások céljából.

A futárszolágat által történő kézbesítés céljából. A velünk együttműködő cégek a 2011/324 sz. postai szolgáltatásokról szóló törvény alapján nyújtják szolgálatásaikat, mint harmadik fél kezelik a személyes adatokat az áruszállításhoz szükséges idő alatt.

KIKNEK SZOLGÁLTATJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Futárszolgálatok:

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., székhely: Technická 7, 821 04 Bratislava, cégjegyzékszám: 35 834 498

Zásielkovňa s.r.o. székhely: Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, cégjegyzékszám: 48 136 999

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. székhely: 1039, Budča 962 33, cégjegyzékszám: 36 624 942

Marketing szolgálatók és call centrumok:

Consultee, s.r.o., székhely: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, cégjegyzékszám: 47443537

IT Szolgáltatók:

SEAL IT Services, s.r.o. székhely: Topoľová 2 811 04 Bratislava, cégjegyzékszám: 35880872

VSHosting s.r.o., székhely: Praha 10, Sodomkova 1579/5, PSČ 102 00, cégjegyzékszám: 615 05 455

MAURIT, s.r.o., székhely: Tajovského 225/8 018 41 Dubnica nad Váhom, cégjegyzékszám: 36739022

Smartsupp.com, s.r.o. székhely: Milady Horákové 13, 602 00 Brno, cégjegyzékszám: 03668681

Online szolgáltatók, reklám rendszerek és szociális hálók

Google Ireland Limited (reg. sz.: 368047), székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Facebook Ireland Limited, székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írország

HotJar Ltd. (reg. sz: C 65490) székhely: St Julian’s Business Centre, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Málta

RTB

GSC

Továbbá ügyvédi irodák, könyvelő irodák, könyvvizsgálók és adótanácsadók, szakértők és bírósági szakértők, jogkezelő társaságok, végrehajtók, bíróságok és büntetőeljárásban résztvevő szervek.

MEDDIG ŐRIZZÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Amennyiben hozzájárulása alapján kezeljük az Ön adatait, azt a hozzájárulás visszavonásáig tesszük, de legfeljebb 3 évig. E határidő letelte után az adatokat megsemmisítjük. Ez a határidő lehet rövidebb is, pl.:

Hírlevél esetén az utolsó megnyitástól számított 24 hónap.

Behaviour reklám esetén a használt rendszer alapján 6 hónaptól 3 évig.

Amennyiben szerződésteljesítés alapján kezeljük az Ön adatait, azt a szerződés érvényessége alatt tesszük, ill. az érvényesség megszűnésétől számított 5 évig.

Amennyiben törvényi kötelezettség alapján kezeljük az Ön adatait, azt addig tesszük, amíg az illetékes jogi előírás meghatározza.

Számvitel esetén ez az időszak 10 évnek felel meg.

Reklamációk esetén ez az időszak a reklamációtól számított 2 évnek felel meg.

A kibernetikai biztonság esetén ez az időszak 12 hónapnak felel meg.

Amennyiben az Ön adatait jogos érdek alapján kezeljük, a kezelés céljának eléréséig tesszük.

Hírlevél esetén az utolsó megnyitástól számított 24 hónapig

Jogérvényesítés, jogvédelem és jogi követelések érvényesítése esetén az elévülési időig (polgárjogi ügyekben 3 év).

MILYEN JOGAI VANNAK ÖNNEK?

Az adatokhoz való hozzáférés joga

Elsősorban Önnek joga van tudni azt, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait. Ha kezeljük az Ön személyes adatait, hozzáférést kérhet tőlünk az adatokhoz. Az Ön kérésére igazolást adunk ki Önnek a személyes adatai társaságunk általi feldolgozásáról.

Adatjavítási jog

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai helyesek, hiánytalanok és naprakészek legyenek. Ha az Ön személyes adatai helytelenek vagy nem naprakészek, kérheti azok kijavítását vagy kiegészítését.

Adattörlési jog

Bizonyos körülmények között Önnek joga van személyes adatainak törléséhez. Bármikor kérheti tőlünk az Ön adatai törlését. Az Ön személyes adatait akkor töröljük, ha

az Ön személyes adataira már nincs szükségünk azon célokra, melyekre ezeket szolgáltatta nekünk;

visszavonja a hozzájárulását;

kifogásolja a személyes adatai kezelését;

az Ön személyes adatait törvénytelen módon kezeljük;

a személyes adatokat azért kell törölni, hogy teljesüljön egy jogszabályi kötelezettség;

ha Ön gyermek, illetve olyan gyermek szülője, aki az interneten keresztül járult hozzá az adatkezeléshez.

Előfordulhat viszont olyan eset is, amikor az Ön személyes adatait (illetve egy részüket) az Ön kérése ellenére sem törölhetjük ki a jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt. Erről a tényről haladéktalanul tájékoztatjuk majd Önt.

Kezeléskorlátozási jog

Továbbá kérheti tőlünk azt, hogy korlátozzuk a személyes adatai kezelését. Ha eleget teszünk a kérésének, az Ön személyes adatait csak megőrizzük és a továbbiakban nem fogjuk kezelni. Az Ön személyes adatai kezeléskorlátozására akkor kerül sor, ha

értesít bennünket, hogy a személyes adatai helytelenek, egészen addig, amíg nem ellenőrizzük a helyességüket;

ha az Ön személyes adatait törvénytelenül kezeljük, viszont Ön nem ért egyet azok törlésével, és ehelyett azt kéri, hogy a személyes adatai kezelését csak korlátozzuk;

Az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek ezekre szüksége van ahhoz, hogy igazolja, érvényesítse vagy védje a jogait vagy igényeit;

kifogásolja a személyes adatai kezelését, egészen addig, amíg nem ellenőrizzük, hogy a mi jogos érdekeink felülmúlják-e az Ön indokait.

Adatátviteli jog

Önnek joga van kérni, hogy személyes adatait elektronikus formában (pl. XML vagy CSV fájl) bocsássuk rendelkezésére, ami lehetővé teszi az adatok egyszerű átvitelét egy másik társasághoz. Esetleg az Ön írásos kérelme alapján személyes adatait a kiválasztott társaságba közvetlenül mi továbbítjuk. Az Ön kérésének abban az esetben teszünk eleget, ha személyes adatait közvetlenül Ön szolgáltatta nekünk, és a feldolgozásukhoz hozzájárulását adta.

Kifogásolási jog

Önnek joga van kifogásolni, hogy személyes adatait feldolgozzuk. Ha az Ön személyes adatait közvetlen marketing céljaira kezeljük, bármikor kifogásolhatja azok kezelését. A kifogásolás alapján töröljük az Ön személyes adatait.

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN KEZELJÜK:

közérdekű feladatteljesítés vagy közhatalmi feladat végrehajtása,

jogos érdekünk miatt,

kifogásolhatja az adatkezelést, ha erre személyes okai vannak.

Hogyan érvényesítheti ezeket a jogokat?

A kérelmeket a következő elérhetőségeken várjuk:

telefon: +36302180618

e-mail: webshop [at] andreashop.hu

postai úton: Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, Szlovák Köztársaság

Kérelmek intézése

Az Ön összes kérelmével foglalkozni fogunk, és az elintézésük eredményéről a kérelem benyújtásával azonos módon tájékoztatjuk Önt. Az érintett GDPR szerinti jogainak gyakorlására irányuló kérelem kezelése során felkérhetjük Önt személyazonosságának hiteles ellenőrzésére.

Az Ön valamennyi - érintett joggyakorlására vonatkozó - kérelmét egyénileg és teljeskörűen bíráljuk el, és az eredményről legkésőbb a kérelem beérkezéséről számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Az érintett GDPR szerinti jogainak gyakorlására irányuló kérelem kezelésének folyamata illetékmentes.

Ha az Ön kérelme nyilvánvalóan alaptalan vagy nem megfelelő, főként azért, mert ismétlődik, jogosultak vagyunk méltányos illetéket felszámítani, amely figyelembe veszi az igényelt információk szolgáltatásával kapcsolatos ügyviteli költségeket. A kezelt személyes adatok másolatának szolgáltatására irányuló ismételt kérelemnél fenntartjuk a jogot, hogy ebből adódóan méltányos illetéket számítsunk fel az ügyviteli költségek fedezése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a társasággal szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy a tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, törléshez, jogorvoslathoz való jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat [at] naih.hu

URL: http://naih.hu

Az érintett bármilyen, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, kérelemmel, panasszal a Társasághoz fordulhat a webshop [at] andreashop.hu e-mail címen vagy postai úton, illetve személyesen a társaság mindenkori székhelyén. Ilyen esetben a társaság az ügyet legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja az érintettet a vizsgálat eredményéről.

 

Cookies